Databeheerder

Jobs

Publié le 2 janvier 2023

 


 
Voor het versterken van het departement Territoriale Kennis zijn we op zoek naar een databeheerder.

Als databeheerder speelt u een ondersteunende rol bij de territoriale analyses en draagt u bij aan het databeheer van verschillende bronnen op het gebied van ruimtelijke ordening (woningen, kantoren, winkels, productieve activiteiten, infrastructuur en sport-, culturele en schoolvoorzieningen). Met uw technische kennis ondersteunt u de invoering van “best practices” op het niveau van databeheer en werkt u mee aan de vaststelling en automatisering van procedures.

Binnen uw werkdomein zal u kennis opbouwen met betrekking tot geospatiale data en geografische informatiesystemen (GIS).

Functie

 • Beantwoorden aan de vragen en behoeften van de analisten en experten en voorstellen ter verbetering aanbrengen.
 • Bijdragen aan de implementatie en consolidatie van verschillende thematische databases (SQL Server, PostgreSQL, Access).
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en automatisering van procedures voor dataextractie, data‑transformatie en voor het up-to-date houden van data, en dit door middel van het schrijven van scripts (Python, R, SQL, enz.).
 • Bijdragen aan het vaststellen en uitvoeren van “best practices” in het databeheer:
  • Evalueren van datakwaliteit en uitvoeren van functionele tests voor datavalidatie.
  • Data uit verschillende bronnen “opschonen”, organiseren, classificeren en structureren om de toegang en analyse te vergemakkelijken.
  • Documenteren van codes, (meta)data, transformatie- en kwaliteitscontroleprocedures.
 • Multithematische data rond ruimtelijke ordening uit verschillende bronnen analyseren.
 • Deelnemen, samen met het team van databeheerders, aan multidisciplinaire bijeenkomsten en stuurgroepen, intern of met andere regionale actoren, en in deze netwerken uw technische vaardigheden ter beschikking te stellen.

Profiel

Diploma en ervaring

Basisdiploma van de 2de cyclus (bv. licentiaat, master, handelsingenieur) uitgereikt door een universiteiten of hogeschool.

Ervaring met data-analyse en/of databeheer.

Functionele vaardigheden

 • Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.
 • Leggen van verbanden tussen verschillende gegevens, genereren van alternatieven en trekken van sluitende conclusies.
 • Vernieuwend denken door innovatie en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieve en uitvoeren van de oplossingen.
 • Nemen van beslissingen op basis van {on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren.
 • Tonen, overbrengen en delen van kennis, inzichten en werkwijzen.
 • Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.
 • Zich uitdrukken op een duidelijke en begrijpelijke manier zowel schriftelijk als mondeling en gegevens correct rapporteren.
 • Groepsgeest bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen
 • Advies geven aan zijn/haar gesprekspartners en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen op basis van zijn/haar expertise.
 • Een flexibele houding aannemen ten aanzien van en inspelen op veranderende omstandigheden en diverse situaties.
 • Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Meer informatie en solliciteren (tot en met 29 januari 2023): jobs.perspective.brussels.

Voir toutes les offres